KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN
JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR

Keterlibatan Dalam Aktiviti Rantaian Pembekalan Dan Pemasaran Berkaitan Keperluan Makanan

Alert : Reminder
Makluman Terkini

  1. Pemohon yang telah mendapat Surat Pengesahan Jabatan Perkhidmatan Veterinar secara dalam talian (online) sebelum tarikh 14 Julai 2021 perlu memuat turun Surat Pengesahan terkini yang menggunakan akronim PPN melalui Sistem eTERNAK DVS.

  2. Individu yang telah mendapat Surat Pengesahan daripada Jabatan Perkhidmatan Veterinar secara manual perlu memohon surat terkini melalui Sistem eTernak DVS.

  3. Syarikat yang telah mendapat Surat Pengesahan daripada Jabatan Perkhidmatan Veterinar perlu memohon dengan MITI bagi mendapatkan surat baharu melalui Aplikasi CIMS 3.0