KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN
JABATAN PERKHIDMATAN VETERINAR

Keterlibatan Dalam Aktiviti Rantaian Pembekalan Dan Pemasaran Berkaitan Keperluan Makanan